Department of Mathematics - Faculty of Engineering - Vrije Universiteit Brussel


Vakgroep Wiskunde van de Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Welkom

Welkom op de website van DWIS.

Deze pagina wordt onderhouden door Inneke Van Gelder. U kan met uw vragen en opmerkingen terecht op ivgelder @ vub.ac.be

Terug naar boven

Initiatieven

De vakgroep wiskunde werkt mee aan de organisatie van de Vlaamse Wiskunde Olympiade.

Bovendien is de vakgroep wiskunde stichter en medeorganisator van de Wiskunnend Wiske Wedstrijd in samenwerking met Ingrid Daubechies.

Aankondigingen

  • Wiskunnend Wiske is 1 van de 12 winnaars van de jaarprijs wetenschapscommunicatie 2014! Dank aan alle medewerkers van de vakgroepen DWIS en WISK van de VUB! http://www.kvab.be/owc/owc-2014.aspx
  • We zijn verheugd dat vanaf 1 september 2014 onze vakgroep versterkt werd met de komst van Prof. Kurt Barbé en zijn medewerkers: Dr. Lieve Lauwers en onderzoeker Lee Gonzales Fuentes. Zij vervoegen de onderzoeksgroep STOX en bestuderen numerieke technieken om wiskundige modellen te ontwerpen voor verscheidene (biomedische) toepassingen. In het bijzonder gaat hun aandacht naar fractionele differentiaalvergelijkingen, recursieve schatters voor dynamische systemen en (niet-)lineaire regressie onder niet-normale ruisonderstellingen. Meer informatie m.b.t. ons onderzoek vind je hier. Vanaf academiejaar 2014-2015 doceert Prof. Barbé het vak Numerieke wiskunde aan 1st Bachelor wiskunde.
  • Op pi-dag, vrijdag 14 maart 2014, vindt de finale van de Wiskunnend Wiske Wedstrijd plaats. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de VUB voor wiskundeknobbels uit het vierde, vijfde en zesde jaar secundair onderwijs. Ook dit jaar is de bedenkster van de wedstrijd, Ingrid Daubechies weer van de partij. Zij is een Belgische professor wiskunde met een internationale carrière. Ze werd verkozen tot voorzitster van de International Mathematicians' Union en is een wereldautoriteit op het vlak van wavelets die onder andere beeldcompressie mogelijk maken. Meer info vind je op www.wiskunnendwiske.be
  • Op woensdag 12 maart 2014 vindt de 2de ronde van de Vlaamse Wiskunde Olympiade plaats. Voor Brussel wordt deze georganiseerd op de VUB. Meer info vind je op www.vwo.be
  • We zijn bijzonder blij dat vanaf 1 februari 2014 onze vakgroep versterkt wordt door de komst van Prof. Kenny De Commer als voltijds ttBOF-onderzoeksprofessor. Prof. De Commer is een internationaal erkend expert in het gebied van de functionaalanalyse en operatoralgebra's. Hij behaalde zijn doctoraat aan de KU Leuven in 2009 onder het promotorschap van Prof. Alfons Van Daele. Daarna bekleedde hij een postdocpositie aan de Tor Vergata universiteit te Rome van 2009 tot 2011, gevolgd door een vaste aanstelling als Maître de Conférences aan het wiskundedepartement van de Franse Université de Cergy-Pontoise van 2011 tot 2013. Meer informatie over zijn onderzoek vindt U op zijn persoonlijke webpagina.
Terug naar boven

Seminaries en voordrachten

Terug naar boven

Agenda

Terug naar boven

© Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Belgium • Webmaster: Inneke Van Gelder
Last updated: October 21, 2014 15:28:28.